Friday, 28/1/2022 UTC+1
Piękny Blog Tematyczny!

Pomoc psychologiczna Lublin

Post by relatedRelated post

W jaki sposób radzić sobie z agresją? Psycholog pomoże
Agresja zwykle kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to na ogół osoby z gigantyczną ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami oraz przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, że to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać wypada, że niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a i takie nie należą do unikalności. W Polsce jest nadzwyczaj dużo przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierząt. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów aktywujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie traktuje to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to porządny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są przeważnie niezwykle ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się tylko tym, co uznają za dobre dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz komplikacje z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

About

Teksty: